Osobnosti regionu

Regionální osobnosti v našem pojetí zahrnují vedle spisovatelů, novinářů atp. i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky a jinak veřejně činné osobnosti našeho "mikroregionu".

Níže uvedené osobnosti regionu čerpají největším dílem z knihy Dolní Bousov moje město (pro tuto publikaci je vybral a informace o nich sestavil prom. historik Karol Bílek).

ZDROJ: BENEŠ, Luděk, Karol BÍLEK, Sylva DANÍČKOVÁ, Tomáš GRINDL, Jan CHARVÁT, Sylva MĚSTECKÁ a Jiří WALDHAUSER. Dolní Bousov: moje město. Mladá Boleslav: Městský úřad Dolní Bousov, 2000. ISBN 80-238-5840-8.

Osobnosti regionu

Vejražka Vítězslav, 9. 5. 1915, Dolní Bousov - 8. 6. 1973 (Praha)

Absolvent pražské konzervatoře, hrál v Ostravě, v Brně a od roku 1941 v Praze. V letech 1948 - 1973 člen činohry Národního divadla v Praze (v letech 1965-1969 zároveň šéf činohry). Hrál i ve filmu, v rozhlase a v televizi, byl funkcionářem různých kulturních spolků, učil na Akademii múzických...

Vetešník František Matějovič, 1. 11. 1784, Jizerní Vtelno - 19. 1. 1850 (Sobotka)

Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslav, filozofii v Praze a seminář v Litoměřicích. Po vysvěcení byl kaplanem v Mcelích, v letech 1815-1819 v Dolním Bousově, pak farářem v Markvarticích a od roku 1838 děkanem v Sobotce. Byl literárně činný, skládal verše, překládal a psal odborné články. Měl...

Viková-Kunětická, roz. Novotná Božena, 30. 7. 1862, Pardubice - 18. 3. 1934 (Libočany u Žatce)

Pokoušela se o dráhu herečky, roku 1881 účinkovala na Národním divadle v Praze. Pak se ale provdala za úředníka Josefa Vika a sním vystřídala několik míst pobytu. V roce 1896 přišli asi na rok z Peček do Dolního Bousova, kde byl Josef Vik úředníkem cukrovaru. Psala povídky, novely a dramata,...

Vízek Eduard, ?- 18. 1. 1928 (Dolní Bousov)

Čelný funkcionář místní správy a spolků v Dolním Bousově i okresní Samosprávy.

Vlček Jaroslav, 3. 3. 1913 - 17. 11. 1998

Působil jako lékař v Praze. Byl zetěm MUDr. Františka Vaňka, manželem jeho dcery Svatavy (1914 - 1985), také lékařky. Rád do Dolního Bousova zajížděl a napsal několik článků do zpravodaje Bousovák.

Voborník Stanislav, 12. 3. 1796 (Dolní Bousov) - 11. 9. 1864 (Olomouc)

Po studiích působil jako kazatel řádu dominikánů a v Praze u sv. Jiljí a v roce 1830 vydal knihu Svatý týden před velikonocí.

Vodňaruk Jan, 4. 4. 1885, Ošťovice - ?

Vystudoval průmyslovou školu stavitelskou v Praze. Vypracoval několik regulačních plánů měst (např. Bratislava, Luhačovice) a projektoval řadu budov v Praze, Kutné Hoře, Slaném aj.

Volf-Rachvalák Ladislav, 18. 3. 1897, Sobotka - 26. 12. 1930 (Sobotka)

Po gymnaziálních studiích pracoval jako bankovní úředník v Jičíně. Psal verše i prózu a překládal, drobnější práce mu vyšly v regionálním tisku. Pseudonym si zvolil podle Rachval u Dolního Bousova.

von Scheibler Karl, 6. 9. 1770, Eupen (Německo) - 29. 1. 1843 (Josefov)

Důstojník, dosáhl hodnosti podmaršálka. Manžel Apolonie, dcery Antonína Vratislava Netolického. Bojoval v napoleonských válkách. Nakonec byl velitelem vojenské pevnosti Josefov. Býval často na Kosti i na zámku ve Vlčím Poli, kde je pohřben.

Vošňakovský Vlastislav, 19. 5. 1919 - 17. 4. 1978

V mládí výborný fotbalista, v letech 1956-1971 ředitel Strojtexu, potom tajemník místního národního výboru.

Vratislav-Netolický Evžen Kazimír, 8. 7. 1786 - 14. 2. 1867 (Vídeň)

Evženův otec Antonín zdělil kostecké panství po vymření Netolických a připojil jejich jméno ke svému. Evžen se věnoval vojenské kariéře, proslavil se v bojích v Itálii v letech 1848-1849. Dosáhl hodnosti polního maršálka a získal Řád zlatého rouna. Zůstal svobodný a panství zdědili potomci jeho...

Vynikal Josef, 11. 2. 1947, Jičín

Úředník, v březnu roku 1990 byl kooptován do MNV a zvolen jeho předsedou, po volbách téhož roku se stal prvním starostou města Dolní Bousov. Funkcionář Dolnobousovského SK, trenér mládeže. V 90. letech redigoval Bousováka.

Waldhauser Jiří, 8. 4. 1945 (Praha)

Rodově pochází z Horního Bousova. Vystudoval archeologii na univerzitách v Brně a v Marburku. Působil v několika českých muzeích, nejdéle v Mladé Boleslavi. Provedl řadu výzkumů v našem kraji, připravil několik muzejních expozic a řadu výstav a kromě mnoha desítek odborných studií a knih,...

Wenig Adolf, 13. 8. 1874, Staňkov - 19. 3. 1940 (Praha)

Jako spisovatel se věnoval hlavně tvorbě pro děti a mládež, upravoval pohádky a pověsti, psal libreta a překládal. Napsal i sbírku Pověsti z Českého ráje, v níž je např. pověst Tajemní jezdci u Řítonic.

z Konojed Kuneš

Majitel dolnobousovské tvrze počátkem 15. století (doložen v letech 1408-1423), příslušník šlechtického rodu z Litoměřicka.

z Lobkovic Popelové, 16. - 17. století

V držení kosteckého panství se v letech 1551-1622 vystřídali Kryštof, Oldřich, Felich (=1604), Václav (=1616) a Vilém Popelové z Lobkovic. Zasloužili se o hospodářský a kulturní rozkvět panství a o jeho rekatolizaci mírnou cestou.

z Michalovic Jan, konec 14. století

Příslušních významného panského rodu držel nejen Michalovice a Bezděz, ale koncem 14. stolet i malé panství dolnobousovské. Zdejší dění ovlivňoval i jeho poručník Těma z Koldic.

z Valdštejna Albrecht Václav Eusebius, 14. 9. 1583, Heřmanice - 25. 2. 1634 (Cheb)

Do dějin našeho kraje vstoupil tento císařský vojevůdce kratičkou epizodou, když byl v letech 1632-1634 majitelem kosteckého panství. Po jeho zavraždění se ,,terra felix" opět rozpadla a Kostecko se vrátilo Lobkovicům.

z Vartenberka, 14. století

Nejstaršími písemně doloženými majiteli kraje byli páni z Vartenberka. Beneš dal ve 40. letech 14. století postavit hrad Kost, jeho syn Petr byl významný diplomat za Karla IV. Dceru Škonku provdal za majitele dolnobousovského panství Aleše Škopka z Dubé, dceru Elišku za Jana z Kunštátu. Manželé z...

z Vlčího Pole Zdeněk, počátek 15. století

Majitel statku Vlčí Pole z řad drobné šlechty.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>