Osobnosti regionu

Regionální osobnosti v našem pojetí zahrnují vedle spisovatelů, novinářů atp. i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky a jinak veřejně činné osobnosti našeho "mikroregionu".

Níže uvedené osobnosti regionu čerpají největším dílem z knihy Dolní Bousov moje město (pro tuto publikaci je vybral a informace o nich sestavil prom. historik Karol Bílek).

ZDROJ: BENEŠ, Luděk, Karol BÍLEK, Sylva DANÍČKOVÁ, Tomáš GRINDL, Jan CHARVÁT, Sylva MĚSTECKÁ a Jiří WALDHAUSER. Dolní Bousov: moje město. Mladá Boleslav: Městský úřad Dolní Bousov, 2000. ISBN 80-238-5840-8.

Osobnosti regionu

Slavík Josef, 12. 5. 1916, Rohatsko - 5. 12. 1982 (Svobodín)

Od roku 1960 byl rychtářem dolnobousovské Obce baračníků a organizačním rychtářem V. župy baračníků v Mladé Boleslavi. Pracoval i v samosprávě Bechova a místním hasičském sboru.

Smrž Jan Václav, 14. 5. 1835, Dolní Lochov - 16. 3. 1921 (Jičín)

Nižší reálku studoval v Jičíně a v Mladé Boleslavi, potom přešel na učitelský ústav v Hradci Králové. V letech 1868-1873 učil v Sobotce a v letech 1873-1897 byl řídícím učitelem v Dolním Bousově. Zde psal městskou kroniku, dirigoval pěvecký sbor Stojmír a prožil stavbu nové školy. Škole daroval...

Sobota Luděk, 27. 5. 1943 (Praha)

Rodově pochází z Dolního Bousova. Hrál v ústeckém Kladivadle a liberecké Ypsilonce. V letech 1972-1990 byl členem divadla Semafor v Praze. Často hraje ve filmu (Jáchyme, hoď ho do stroje.. Jen ho nechte, ať se bojí aj.) a v televizi, vystupuje na estrádách jako bavič i zpěvák, napsal i...

Šolc Augustin, 16. 4. 1888, Vlčí Pole - 8. 3. 1969 (Vlčí Pole)

Hostinský a písmák, autor soukromé kroniky, v níž zachytil minulost Vlčího Pole a okolí. Kromě živnosti se věnoval i ovocnářství a včelaření. Za 2. světové války zachránil místní zvon z roku 1613. V roce 1948 byl zatčen a z politických důvodů vyšetřován. Měl zásluhu o navrácení původního názvu...

Šolc Václav, 23. 10. 1850, Dolní Bousov - 21. 8. 1883 (Dolní Bousov)

Studoval gymnázium v Mladé Boleslavi, pak byl úředníkem advokátní kanceláře v Sobotce. Svými humoreskami přispíval do Palečka, Humoristických listů a dalších časopisů.

Soukal František, 20. 7. 1866, Dětenice - 12. 7. 1938 (Sobotka)

Absolvoval gymnázium v Mladé Boleslavi a seminář v Litoměřicích, jako kněz působil ve Mšeně, v Dolním Bousově, v Markvarticích a v Sobotce. Vydal knížku veršů Sobotecké písničky (1936), turistického průvodce Sobotka s okolím (1906) a psal do regionálního tisku.

Staška František, 14. 8. 1924 (Sobotka) - (Sobotka)

Pracoval jako požární technik, poté ve Strojtexu. V Sobotce byl aktivně zapojen do kulturního a spolkového života (skauting, ochotnické divadlo, hasičství, knihovna), psal do Zpravodaje Šrámkovy Sobotky a podrobně zdokumentoval 1. odboj v knize Legionáři ze Sobotecka (1998), v níž shromáždil i...

Stránský František, 16. 2. 1921, Dolní Bousov - 5. 7. 2000 (Mladá Boleslav)

V Dolním Bousově působil jako sportovní funkcionář, hrál ochotnické divadlo a maloval, byl dopisovatelem Bousováka. Vedl v obci také stavby sportovních zařízení a stavbu vodovodu. Jeho otec František Stránský (1894-1957) byl knihař a v roce 1926 založil v Dolním Bousově soubor tamburašů, později...

Sulek z Vlčího Pole, počátek 14. století

Spolu s Kabalcem ze Sobotky a Ctiborem z Búsovce je tento drobný šlechtic jmenován ve sporu šlechty z Boleslavska s Vokem z Rotštejna v letech 1318-1322.

Sůvová, roz. Pejchová Jindřiška, 14. 7. 1944 (Mochov)

Jedenáctiletou střední školu studovala v Mnichově Hradišti, pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Byla vedoucí pionýra v Dolním Bousově, vychovatelkou dětského domova v Nemyšli, v letech 1969-1983 učitelkou a ředitelkou základní školy ve Březně a od roku 1983 učí v Dolním Bousově...

Švorc Miloslav, 25. 8. 1942 (Rabakov)

Kreslíř, jeho humorné obrázky vycházejí v regionálním tisku (ponejvíce v cyklech, např. Pranostiky). Vystavoval ve Starých Hradech i jinde.

Syrovátka Karel, 18. 10. 1878, Markvartice - 5. 7. 1964 (Mnichovo Hradiště)

Učitelský ústav vystudoval v Jičíně, působil v Sobotce, Dolním Bousově, Markvarticích, na Dobšíně a ve Vlčím Poli. V Dolním Bousově vykonával i funkci městského knihovníka a správce živnostenské školy. Napsal loutkovou hru Zkáza Křižánku.

Tkalců Josef, 9. 2. 1890, Sobotka - ?

Inženýr, architekt, úředník ministerstva železnic. Od studentských let se zajímal o lidovou architekturu a vytvořil rozsáhlý soubor kreseb a plánků roubených staveb ze širokého okolí Sobotky. Studii na toto téma s několika reprodukcemi publikoval ve sborníku Sobotka 1498-1948.

Tvaroh Bohuslav, 25. 5. 1910, Vlčí Pole - 28. 10. 1985 (Vlčí Pole)

Četník a později příslušník SNB, známý včelař. Kromě přírody ho zajímala i vlastivěda kraje. Spolupracovník Bousováka, zachytil a publikoval také vzpomínky pamětníků na existenci větrného mlýna Borovičkových u Rohatska.

Valenta Josef, 1830 - 4. 4. 1896 (Dolní Bousov)

Dolnobousovský kovář a písmák. Zasloužil se o aktivity místního ochotnického divadla v roce 1858, zakládal v roce 1862 místní knihovnu, psal soukromou kroniku. Zpracoval dějiny ochotnického divadla v Dolním Bousově v letech 1830-1862 a publikoval je roku 1869 v Divadelním ochotníku.

Valenta Matěj, 18. století

Dolnobousovský kantor, napsal roku 1751 rukopis o nemocech koňských a jejich léčení, věnovaný bratrovi Janu Valentovi, kováři v Markvarticích.

Valkounové z Adlar, 16. století

Členové tohoto rodu drželi v 16. století statek ve Vlčím Poli.

Vaněk František, 28. 3. 1884, Třeboň - 6. 1. 1957 (Praha)

Lékař, po promoci pracoval ve Vídni, v Lublani a v Montfalcone. Po návratu z 1. světové války žil krátce v Turnově a od roku 1920 působil jako obvodní lékař v Dolním Bousově. Byl výborným hudebníkem, působil v pěveckém sboru Stojmír a v Mladoboleslavské filharmonii. Také se zajímal o šachy, o...

Vávra Josef, Údrnice - ?

Na počátku své učitelské dráhy působil krátce v Horním a Dolním Bousově, nakonec se do Dolního Bousova vrátil a byl zde v letech 1927-1939 ředitelem školy. Za něho byla postavena nová školní budova. Byl i dobrý ovocnář a dirigent pěveckého sboru Stojmír.

Vejražka Miloslav, 15. 11. 1910, Drážďany - 17. 10. 1940, Crantham (Anglie)

Pokřtěn Miloslav Ervín až v D. Bousově 4. 9. 1916, do školy začal chodit 16. 9. 1916 v DB (bytem nám. čp. 270). Z 5. tř. přešel do reálky v Ml. Boleslavi. V průběhu vojenské prezenční služby byl roku 1932 jmenován podporučíkem a stal se vojákem z povolání. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích...

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>