Kronika Dolního Bousova

Zde bude postupně zpřístupňován 8. svazek kroniky Dolního Bousova, který v součsné době kronikářka dopisuje. Svazek obsahuje záznamy z let 2000 - 2015. Ostatní díly kroniky jsou v souladu se zákonem o archivnictví uloženy v Okresním archivu v Mladé Boleslavi.