Osobnosti regionu

Regionální osobnosti v našem pojetí zahrnují vedle spisovatelů, novinářů atp. i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky a jinak veřejně činné osobnosti našeho "mikroregionu".

Níže uvedené osobnosti regionu čerpají největším dílem z knihy Dolní Bousov moje město (pro tuto publikaci je vybral a informace o nich sestavil prom. historik Karol Bílek).

ZDROJ: BENEŠ, Luděk, Karol BÍLEK, Sylva DANÍČKOVÁ, Tomáš GRINDL, Jan CHARVÁT, Sylva MĚSTECKÁ a Jiří WALDHAUSER. Dolní Bousov: moje město. Mladá Boleslav: Městský úřad Dolní Bousov, 2000. ISBN 80-238-5840-8.

Osobnosti regionu

Folprecht Václav, 1817-1885

Působil jako stavitel a ředitel kůru v Dolním Bousově, byl i hudebním skladatelem. V letech 1848-1850 a pak 1860 řídil spolu s J. Valentou, V. Čejkou a J. Jandou zdejší ochotnické divadlo, v roce 1862 byl u zrodu pěveckého sboru Stojmír. Z jeho dětí se stali známými synové Eduard (národopisec) a...

Folprecht Zdeněk, 26. 1. 1900 (Turnov) - 29. 10. 1961 (Praha)

Pocházel z rodiny zubního lékaře, dolnobousovského rodáka Václava Folprechta. Vystudoval v Praze konzervatoř (u V. Nováka, J. B. Foerstera a V. Talicha). Na prázdniny jezdil k příbuzným do Dolního Bousova, Sobotky a na Dobšín. Proslul jako dirigent Národního divadla v Bratislavě a v Praze a jako...

Gillár Jaromil, 13. 6. 1922 (Praha) - 18. 2. 1999 (Dolní Bousov)

Po studiích medicíny pracoval v nemocnici v Liberci, od roku 1954 dlouholetý obvodní a závodní lékař v Dolním Bousově, kde působil až do odchodu do důchodu.

Grindl Tomáš, 8. 3. 1948 (Mladá Boleslav) -

Po studiích se stal učitelem a od roku 1976 působí na dolnobousovské škole, od roku 1991 jako zástupce ředitele. Znalec a ochránce přírody. Po mnoho let vedl Osvětovou besedu a redakci Bousováka.

Haken Josef, 20. 5. 1980 (Markvartice) - 3. 5. 1949 (Praha)

Vystudoval učitelský ústav v Jičíně, v letech 1905-1908 působil na dolnobousovské škole. Po návratu z 1. světové války se stal profesionálním politikem, byl poslancem a senátorem KSČ, v letech 1924-1927 předsedou jejího ústředního výboru a od roku 1926 člen výkonného výboru III. internacionály v...

Hašek Jaroslav, 30. 4. 1883 (Praha) - 3. 1. 1923 (Lipnice nad Sázavou)

Známý český spisovatel věnoval v románu Osudy dobrého vojáka Švejka pozornost i Dolnímu Bousovu.

Havlík František, 5. 1. 1862 (Obruby) - 28. 2. 1938 (Vesec)

Rolník z Vesce, od roku 1899 starosta obce, v letech 1907-1928 starosta samosprávného okresu soboteckého. Působil i v okresním školním výboru, byl starostou Maštálkovy hasičské župy, předsedou okresního Hospodářského spolku, pracoval i v představenstvu Okresní záložny hospodářské atd. V roce 1928...

Havlík Jan, 24. 6. 1866 (Dolní Bousov) - 19. 8. 1930 (Dolní Bousov)

Jako učitel působil v Řitonicích a od roku 1900 v Dolním Bousově, po vzniku školy ve Vlčím Poli a v roce 1909 se tam stal prvním řídícím učitelem. Byl to dobrý muzikant a autor mnoha vtipných veršů.

Havlíková Antonie, 4. 9. 1860 (Dolní Bousov) - 28. 3. 1942 (Chýnov)

Na doporučení varhaníka Josefa Foerstera navštěvovala v Praze Lukesovu pěveckou školu a Vyšší dívčí školu. Jako pěvkyně působila v Českých Budějovicích, v Plzni a v Německu (Rendsburg, Flensburg). Po návratu byla členkou souboru Zöllnerova a Trnkova, v letech 1905-1925 žila v Rusku, po návratu v...

Hlaváček Ondřej, 18. století

Dolnobousovský primas, jeden z vůdců poddaných kosteckého panství ve sporech s vrchností koncem 18. století.

Hofmanová, roz. Králová Eva, 18. 7. 1960 (Plzeň) -

Úspěšná sportovní gymnastka, začínala v roce 1969 na dolnobousovské škole pod vedením trenéra Stanislava Klukana. V roce 1973 se stala přebornicí republiky dorostenek. Byla členkou střediska vrcholového sportu v Praze. V roce 1975 byla celkově sedmá na mistrovství Evropy v Norsku (pátá na...

Holý František, 6. 11. 1910 (Bukvice) - 22. 2. 1976 (Nový Bor)

Po absolvování učitelského ústavu v Jičíně působil na školách Jičínska, také v Domousnicích a v Dolním Bousově. Přispíval do turistických a vlastivědných publikací. Za 2. světové války učil v Sobotce, pak odešel do České Lípy.

Holý Oldřich, 24. 11. 1926 (Krnsko) -

Od mládí všestranný sportovec, mj. hrál 26 sezon lední hokej, potom byl trenérem a funkcionářem. Hokej hráli i jeho bratři Miroslav a Jaroslav. Vystudoval vyšší průmyslovou školu a pracoval jako technický úředník a vedoucí konstrukce ve Strojtexu. Z politických důvodů musel závod opustit a v...

Homolka Otmar, 26. 1. 1925 (Odraneč) - 6. 7. 1999 (Karlovy Vary)

Od dětství žil v Dolním Bousově, vystudoval reálku v Mladé Boleslavi a pedagogickou fakultu UK v Praze. Výtvarnou výchovu studoval u prof. Martina Salcmana, Karla Lidického a Cyrila Boudy. Učil na pedagogických školách v Karlových Varech, od roku 1965 v Plzni. Výtvarnému umění se věnoval i...

Horáček Antonín, 16. 12. 1884 (Dolní Bousov) - 24. 11. 1970 (Dolní Bousov)

Stavební inženýr, majitel firmy bratři Horáčkové - stavební projekční kancelář, pila, cementárna (s bratrem Josefem). Pracoval i v městské radě, v Sokole a v Kampeličce.

Horký Karel, 25. 4. 1879 (Ronov nad Doubravou) - 2. 3. 1965 (Praha)

Známý novinář a spisovatel na Dolní Bousov vzpomíná v knize Cestou necestou (kapitola z Dolního Bousova do Chicaga).

Hrdlička Miroslav, 4. 8. 1955 (Dolní Bousov) -

Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, majitel cestovní kanceláře. Píše často do Bousováka, stejně jako jeho matka Miroslava Hrdličková (*29. 8. 1923), neúnavná organizátorka poznávacích zájezdů pro občany Dolního Bousova.

Hromádková, roz. Zimková Marie, 10. 11. 1905 (Dolní Bousov) - ?

Průmyslová výtvarnice, vystudovala soukromě u prof. Alfonse Muchy a Jaroslava Horejce. Její tvorba se zaměřovala na porcelánové figurky.

Hubatka Matěj, přelom 17. a 18. století

Pocházel z Hošťky a koncem 17. století učil na dolnobousovské škole. Roku 1697 se oženil s Annou Maršíkovou a brzy poté se stal kantorem v Sobotce, kde působil do roku 1713.

Jakubec Josef, 3. 3. 1948 (Dolní Bousov) -

Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Mladé Boleslavi a dálkově dvouletý kurz výtvarné výchovy. Vliv na jeho tvorbu měl malíř Otmar Homolka. Od roku 1990 je členem Unie výtvarných umělců v Praze. Samostatně vystavuje od roku 1983, píše i verše. Malbou a grafikou se zabývá i jeho dcera...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>